Artykuł

Copyright © 2007-2018 Simply Gluten Free Inc. "Po prostu ... Gluten Free" i "Simply Gluten Free" oraz "Carol's Gluten Free" są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Carol Kicinski. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie, tłumaczenie, kopiowanie, import lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, w tym kopiowanie, przechowywanie lub przesyłanie cyfrowe i elektroniczne, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

Poglądy i opinie wyrażane na tym blogu są wyłącznie właścicielami bloga. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy ekspertami w określonym temacie lub produkcie lub obszarze usług, popieramy tylko produkty lub usługi, które według naszej wiedzy są godne takiego poparcia. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów, statystyki, oferty lub inne informacje dotyczące produktu lub usługi powinny zostać zweryfikowane u producenta lub dostawcy. Ten blog akceptuje bezpłatne próbki producentów i formy reklamy gotówkowej, sponsoringu, płatnych wstawień lub innych form rekompensaty. Otrzymane odszkodowanie nigdy nie wpłynie na zawartość, tematy ani posty na tym blogu. Ten blog nie zawiera żadnych treści, które mogą powodować konflikt interesów.

iPad i iPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple, Inc.